Kính gửi : Quý Nhà Phân Phối/ Đại Lý!

Công ty Cổ phần INFOR Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Nhà phân phối/Đại lý đã tín nhiệm và sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu sơn VISENLEX trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi trân trọng gửi đến Nhà phân phối/ Đại lý thông báo thay đổi mẫu vỏ sản phẩm Sơn nội thất V50 – 18L, chi tiết vỏ sản phẩm mới được nhận biết như sau:

Thời gian áp dụng: 23/12/2019

Mẫu cũ:            Mẫu mới: