Để đảm bảo sản xuất an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 Infor đang áp dụng mô hình “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và sản xuất tại chỗ).
Cụ thể công ty đã test Covid 100% CBCNV nhà máy, thực hiện nghiêm biện pháp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách và không tụ tập), luôn giãn cách trong khi làm: việc đeo khẩu trang, đeo kính chắn giọt bắn đứng cách nhau 2m. Đảm bảo đủ điều kiện về ăn, ở, vệ sinh môi trường cho CBCNV nhà máy .
💫 Đây là sự tuân thủ của Infor đối với các chỉ thị của UBND TP.HN( 16 và 17), trong công tác phòng chống dịch và sản xuất an toàn. Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và đáp ứng được việc lưu thông hàng hóa. Qua đó cũng chứng minh được sự chuyên nghiệp trong khâu phục vụ và tạo niềm tin nơi khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại nhà máy thực hiện phương án “3 tại chỗ”: