INFOR VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG “3 TẠI CHỖ” THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

INFOR VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG “3 TẠI CHỖ” THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Tin Doanh nghiệp, Tin tức
Để đảm bảo sản xuất an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 Infor đang áp dụng mô hình "3 tại chỗ" (ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và sản xuất tại chỗ). Cụ thể công ty đã test Covid 100% CBCNV nhà máy, thực hiện nghiêm biện pháp 5K (khẩu…