Ngày 19/09/2023, Visenlex Paint đã tiến hành khen thưởng và trao tặng xe ô tô Mitsubishi Attrage cho Giám đốc Kinh doanh khu vực Tây Bắc – Ông Châu Quang Thành, vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của Visenlex Paint.

Xin chúc mừng và biểu dương kết quả của Ông. Mong rằng cùng với phần thưởng này, công ty sẽ tiếp tục được chứng kiến nhiều thành tựu nổi bật và bước tiến mới của Ông trong sự nghiệp.

Sự kiện trao xe là một trong những sự kiện tiêu biểu mà Visenlex Paint dành tặng cho các CBCNV có thành tích xuất sắc trong công việc. Visenlex tin tưởng chương trình trao tặng xe sẽ là động lực, lan toả tinh thần quyết tâm đến từng nhân sự. Để trong tương lai, chúng tôi được vinh dự tổ chức thêm nhiều buổi lễ trao tặng xe hơn nữa!